Krótka 6

Siedziba Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego, jest miejscem szczególnym w krajobrazie Miasto Pruszcz Gdański.
Przez wiele dziesięcioleci stanowiła bowiem własność jednego z najznamienitszych i zasłużonych rodów w historii Pruszcza – rodu Wiedemannów.Szachulcowy budynek, z charakterystycznym podcieniem, wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, do połowy XIX wieku zwany potocznie “Pruszczańskim Dworem”, należał do 1855 roku Schlentherów, a potem do familii Wiedemann, z racji pozycji pierwszego z wiedemannskich właścicieli, Hermanna, był miejscem spotkań ówczesnej elity miejscowości. To tu zrodziła się inicjatywa budowy w Pruszczu miejscowego Lazaretu, a Hermann Wiedemann został prezesem komitetu budowy. To tu, najprawdopodobniej rodziła się koncepcja budowy pruszczańskiej cukrowni. Pojawiał się tu także wieloletni naczelnik gminy Gustav Adolf Würfel, człowiek który zapoczątkował w Pruszczu wielkie zmiany. Doprowadziły one w efekcie do nadania miejscowości miejskiego charakteru. Gościem willi, po sąsiedzku, musiał bywać właściciel wielobranżowej działalności handlowo- hotelarsko-restauracyjnej Hermann Emanuel Kucks. Okna Willi Wiedemannów wychodzą na stary budynek siedziby potentatów ogrodniczych, rodziny Rathke, której tradycje pielęgnowane są do dzisiaj przez słynne pruszczańskie Technikum Ogrodnicze. Centralne położenie willi powodowało, że na swojej codziennej drodze musiały przechodzić obok niej, i na nią spoglądać, takie osobistości, jak naczelnik gminy i autor Kroniki Pruszcza Wilhelm Hoffmann, pierwsza dama życia kulturalnego Ilse Scheutzow, czy też jej przyjaciółka z drugiego ważnego rodu pruszczańskich ogrodników, Dorothea Zindel, także ważna animatorka życia kulturalnego.Nasze działania w zakresie edukacji historycznej i kulturalnej będą miały charakter otwarty, co znaczy, że z nadzieją przyjmować będziemy wszystkie inicjatywy mieszkańców, które w należyty sposób wykorzystywać będą możliwości Domu Wiedemanna.