Krótka 6

historia

Henryk Kleinzeller 1939-2016
2021.05.18
Henryk Kleinzeller
9 maja mija piąta rocznica śmierci Henryka Kleinzellera. Postaci równie wybitnej, co skromnej. Stąd też jego zasługi nie stały się jak dotąd wiedzą powszechną Pruszczan. A dorobek Pana Henryka jest imponujący i warty należytej pamięci.

Nauczyciel, informatyk, harcerz, a przede wszystkim pasjonat archeologii. Absolwent pruszczańskiego liceum ogólnokształcącego nr 1, z wykształcenia pedagog i informatyk. Od początku charakteryzowały go wielostronne zainteresowania; od astronomii, przez fotografię, harcerstwo, aż po chyba najbardziej umiłowaną pasję, jaką była archeologia. Od lat 60 przemierzał rejon całego powiatu gdańskiego, w poszukiwaniu potencjalnych stanowisk archeologicznych. Był z tym tak skuteczny, że co chwilę zgłaszał takowe do gdańskiego muzeum archeologicznego. Jego wskazówki okazały się być tak cenne, że Henryk Kleinzeller stał się z czasem stałym współpracownikiem muzeum, a jego zadaniem były badania powierzchniowe. W samych latach 70-tych, na terenie powiatu gdańskiego odkrył ponad 150! nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, z czego najwięcej w samym Pruszczu Gdańskim. Podczas swoich licznych wędrówek bacznie przyglądał się ukształtowaniu terenu, nienaturalnym ich cechom. Mozolnie zdobywał też informacje o planowanych, budowlanych pracach ziemnych oraz terminach ich rozpoczęcia, udając się na wskazane miejsce. W ten sposób odkrył między innymi ślady osady z okresu wpływów rzymskich przy ul. Obrońców Westerplatte, czy też ślady osady z wczesnej epoki żelaza, przy ul. Dąbrowskiego. Nie sposób wymienić tu wszystkie. Pracując jako nauczyciel i instruktor harcerstwa w Straszynie potrafił zarazić swoją pasją młodzież, zabierając ją często na swoje wyprawy. Śmiało można stwierdzić, że bez pracy pana Henryka Kleinzellera dzisiejsza wiedza o starożytnej przeszłości Pruszcza Gdańskiego byłaby znacznie uboższa.
Henryk Kleinzeller był też cenionym tłumaczem. Jako jeden z nielicznych podejmował się tłumaczeń fachowych publikacji z zakresu historii, a także archeologii. Był też tłumaczem ustnym, obsługującym wielu prestiżowych gości, przybywających do Gdańska. Między innymi tłumaczył podczas wizyty wielkiego pisarza o gdańskim rodowodzie, Günthera Grassa, niedługo po tym, jak przyznano mu literacką Nagrodę Nobla.

zobacz także

Był sobie dom…
2024.04.11

Zdjęcia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, często skrzętnie skrywane w rodzinnych albumach, stanowią cenne źródło wiedzy o historii naszego miasta. Dziś kolejny przykład; do naszych zasobów trafiła wykonana w 1977 roku fotografia rodzeństwa, na drugim planie ukazująca zbie...


Nie ma Pruszcza, nie ma węgla, jest Gdańsk!
2024.04.04

Mało kto dziś pamięta, że Św. Wojciech w okresie powojennym nie był dzielnicą Gdańska. Podobnie jak dzisiejsze Lipce. Miejscowości te miały swoich sołtysów – niektórzy zapewne pamiętają jeszcze tabliczkę "SOŁTYS" na jednym z budynków w Lipcach, pozostawioną prawdopodobnie na h...


Cykl wykładów z PG rozpoczęty!
2024.03.27

O kanale, nadającym miastu charakter na setki lat, o młynach, licznych mostkach i o żabach, które za sprawą doskonałych filtrów Kunsztu wodnego w XVII w. nie miały wstępu do Gdańska - profesor Jakub Szczepański z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej wczorajszym wykładem rozpocz...