Krótka 6

aktualności

Badania Antropologiczne
2021.10.09
badania

Na prezentowanej wystawie “Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat” wykorzystano wyniki badań antropologicznych uzyskanych z trzech największych cmentarzysk okrytych w Pruszczu Gdańskim: z cmentarzyska 10 (PG 10), z którego pozyskano pochówki ciałopalne i szkieletowe datowane na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich (II w. p.n.e. – III w. n.e.); ze stanowiska 7 (PG 7), z którego opracowano tylko ludzkie szczątki z grobów inhumacyjnych, datowanego na okres wpływów rzymskich (I–IV w. n.e.); oraz z cmentarzyska 5 (PG 5), z którego pozyskano tylko materiały szkieletowe, datowane na okres wpływów rzymskich (III–IV/V w. n.e.). Badania antropologiczne były prowadzone przez prof. dr hab. Judytę Julię Gładykowską-Rzeczycką oraz dra Franciszka Rożnowskiego. Natomiast dodatkowe analizy zostały wykonane przez dr Aleksandrę Pudło z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku we współpracy z dr Robertem Dąbrowskim z Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.Na wyżej wymienionych stanowiskach badania wykopaliskowe, od 1967 roku, prowadził mgr Mirosław Pietrzak z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (kierownik badań archeologicznych), przy udziale m.in. Janusza Podgórskiego i Doroty Rudnickiej. Następnie do zespołu archeologów dołączyła mgr Małgorzata Tuszyńska (obecnie kierownik Działu Okresu Wpływów Rzymskich MAG) oraz mgr Ewa Adamska-Grzymała (adiunkt MAG).

Na wyżej wymienionych stanowiskach badania wykopaliskowe, od 1967 roku, prowadził mgr Mirosław Pietrzak z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (kierownik badań archeologicznych), przy udziale m.in. Janusza Podgórskiego i Doroty Rudnickiej. Następnie do zespołu archeologów dołączyła mgr Małgorzata Tuszyńska (obecnie kierownik Działu Okresu Wpływów Rzymskich MAG) oraz mgr Ewa Adamska-Grzymała (adiunkt MAG).

zobacz także

Był sobie dom…
2024.04.11

Zdjęcia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, często skrzętnie skrywane w rodzinnych albumach, stanowią cenne źródło wiedzy o historii naszego miasta. Dziś kolejny przykład; do naszych zasobów trafiła wykonana w 1977 roku fotografia rodzeństwa, na drugim planie ukazująca zbie...


Nie ma Pruszcza, nie ma węgla, jest Gdańsk!
2024.04.04

Mało kto dziś pamięta, że Św. Wojciech w okresie powojennym nie był dzielnicą Gdańska. Podobnie jak dzisiejsze Lipce. Miejscowości te miały swoich sołtysów – niektórzy zapewne pamiętają jeszcze tabliczkę "SOŁTYS" na jednym z budynków w Lipcach, pozostawioną prawdopodobnie na h...


Cykl wykładów z PG rozpoczęty!
2024.03.27

O kanale, nadającym miastu charakter na setki lat, o młynach, licznych mostkach i o żabach, które za sprawą doskonałych filtrów Kunsztu wodnego w XVII w. nie miały wstępu do Gdańska - profesor Jakub Szczepański z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej wczorajszym wykładem rozpocz...